Právě se nacházíte: B-English Nabízíme » Cambridge English: A2, B1

Cambridge English: A2 Key for Schools (KETfS), B1 Preliminary for Schools (PETfS)

V návaznosti na partnerství B-English s British Council připravíme Vaše děti na zkoušky Cambridge English (KETfS a PETfS).

Lekce vždy probíhá v anglickém jazyce. Děti se s anglickými slovy setkávají formou her, ke kterým připojují pohybové aktivity. Důraz je kladen na kreativitu a individuální přístup. Děti si budují slovní zásobu, která jim poté ulehčuje gramatiku. Při lekcích klademe důraz na časté střídání činností. Děti jsou zařazeny do skupinek a lekce trvá 45 minut. Při výuce vládne přátelská atmosféra.

A2 Key for Schools (KETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: základní  = A2

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška A2 Key je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně

porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům

formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta

B1 Preliminary for Schools(PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: střední = B1 

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B1 Preliminary je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními

porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům

napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

KETfS

STŘEDA

7:45-8:30

6.900.-Kč / kurz 2018-2019

PETfS

STŘEDA

14:45-15:30

6.900.-Kč / kurz 2018-2019

Základní škola B-English Mateřská škola B-English