Právě se nacházíte: B-English Nabízíme » Cambridge English: YLE

Cambridge English: Young Learners (YLE)

V návaznosti na partnerství B-English s British Council připravíme Vaše děti na Cambridge English: Young Learners (YLE). Zkoušky se mohou skládat ve třech úrovních – Starters, Movers, Flyers.

Lekce vždy probíhá v anglickém jazyce. Děti se s anglickými slovy setkávají formou her, ke kterým připojují pohybové aktivity. Důraz je kladen na kreativitu a individuální přístup. Děti si budují slovní zásobu, která jim poté ulehčuje gramatiku. Při lekcích klademe důraz na časté střídání činností. Děti jsou zařazeny do skupinek a lekce trvá 45 minut. Při výuce vládne přátelská atmosféra.

Specifikace úrovní YLE Cambridge English:

Pre A1 Starters je první ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke studiu angličtiny již od malička a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Začátečník

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku sedmi až osmi let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny.

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

A1 Movers je druhou ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Základní = A1

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku osmi až jedenácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny.

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

A2 Flyers je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině.

Úroveň kvalifikace: Základní = A2 on the Common European Framework .

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám anličtiny). 

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

STARTERS

ÚTERÝ

15:00

4.900.-Kč / kurz 2018-2019

MOVERS

ÚTERÝ

15:45

4.900.-Kč / kurz 2018-2019

FLYERS

ÚTERÝ

15:45

4.900.-Kč / kurz 2018-2019

Základní škola B-English Mateřská škola B-English