777 032 098
info@b-english.CZ

O školce

Soukromá Mateřská škola B-English je česko-anglická školka, kde je výuka zajišťována kvalifikovaným pedagogickým sborem. V našich třídách působí nejen česky a anglicky mluvící učitelé, ale i rodilí mluvčí. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a postupně si ho osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Jsme akreditovanou mateřskou školou podle zákona č. 561/2004 Sb., zapsanou pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Mateřská škola se nachází v klidné části Králova Dvora, disponuje velkou zahradou, kde pro děti připravujeme mnoho aktivit. Dětem je poskytována veškerá péče, šetrný a individuální přístup ze strany školky, včetně rodinného prostředí. B-English pečuje o všestranný rozvoj svých dětí. Dětem nabízíme v rámci školního programu pestrou nabídku zájmových kroužků – sportovních, hudebních a výtvarných.


  • Děti do naší mateřské školy přijímáme od 2 let.
  • Hlavní program dne začíná od 9.00 (od 7.00 do 9.00 probíhají aktivity spíše podle přání dětí, společně si hrajeme, kreslíme, skládáme puzzle…).
  • Školné se hradí buď v hotovosti, nebo převodem na účet, vždy na 1 kalendářní měsíc dopředu. Při ukončení docházky dítěte je dvouměsíční výpovědní lhůta.

Otevírací doba:

Po–čt: 7.00 až 18.00
Pá: 7.00 až 16.30

Školka je otevřená celoročně, s výjimkou státních svátků a vánočních prázdnin.


První dny:

Děti do školky potřebují: bačkory, pohodlné oblečení dovnitř a na ven, pracovní plášť (zástěru), náhradní tričko, kalhoty, spodní prádlo a ponožky (zůstanou v boxu), 2x pyžamo.
Kartáček, pastu a kelímek dostanou děti ve školce.
Při nástupu do školky rodiče přinesou seznam osob, které mohou děti ze školky vyzvedávat.


B-ENGLISH a rodiče

Vy, jako rodiče, jste tím prvním a zároveň nejdůležitějším učitelem svého dítěte. Naši pedagogové jsou ve výchově a vzdělávání dětí vašimi spolupracovníky, sledujícími stejný cíl – šťastné a smysluplné dětství vašich dětí.

Rodiče jsou dvakrát ročně seznámeni s hodnocením individuálních pokroků dítěte v rozvoji obecných dovedností a učení. Jednou z našich priorit je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče mohou kdykoli navštívit školku a zeptat se na své dítě, připojit se a účastnit se četných akcí. Ve školce probíhají pravidelná setkání s rodiči, různé akce a připravujeme i výlety pro rodiče s dětmi.


Program

Program školky je založen na principu pravidelně se měnících témat a řídí se roční osnovou. Ta je přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Každý měsíc se zabýváme jedním hlavním tématem, od kterého se odvíjejí jednotlivé týdenní činnosti. Témata (barvy, rodina, zvířátka apod.) vycházejí ze vzdělávacího plánu a přizpůsobují se rovněž ročnímu období a s ním spojenými nevšedními dny (Vánoce, Halloween…).

Na tyto okruhy poté navazuje většina aktivit. Díky takto sestavenému programu se děti seznámí s maximem informací. Výukový program naší školky se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů (citového, sociálního a fyzického rozvoje), na pohybové a komunikační dovednosti, rozvoj tvořivosti, hudebního vzdělání a samostatnosti.

Mateřská školka provádí výuku dle metodického plánu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ten byl zpracován Výzkumným ústavem pedagogickým na žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Angličtina ve školce:

Přirozenou součástí vzdělání je v dnešní době znalost nejen mateřského jazyka, ale i jednoho světového jazyka, převážně angličtiny. Angličtina (a její „nenápadná“ výuka) je součástí veškerých aktivit naší školky. Používáme ji každý den, prostupuje veškerými činnostmi dětí, přezutím počínaje a pozdravem na rozloučenou konče. Účastí v naší školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku jazyk osvojí bez stresu a bez učení. Pokud se pak dítě, které chodilo dlouhodobě do naší školky, zapojí do výuky angličtiny na základní škole, je to pro ně mnohem snadnější. Dítě začne zjišťovat, že umí používat různorodá slovíčka, fráze a že mnohému rozumí.


Školní minibus:

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. má od června 2018 v provozu školní minibus. Zajišťuje dopravu dětí na kroužky, aktivity v rámci družiny a na akce pořádané školou. Děti vozí profesionální řidič, minibus je vybaven bezpečnostními pásy.