777 032 098
info@b-english.CZ

Aktivity ve školce

Naše školka nabízí široké spektrum zájmových aktivit, které dětem přinášejí nevšední zážitky, rozvíjejí dětskou osobnost v oblasti kreativní, dovednostní a hudební. Zájmové kroužky jsou vedeny lektory s bohatou zkušeností. Hodina je rovnoměrně vyvážena podle potřeb dětí a během kroužků se nenudí ani minutu. V dětech posilujeme sociální inteligenci, která je v dnešní moderní společnosti značně uznávaná a potřebná.

Od brzkého věku mají tudíž možnost rozvíjet svůj talent v oblastech, o které mají zájem. Kroužky a aktivity jsou v rámci školného a patří mezi ně: taneční a divadelní kroužek, tenisová průprava, jóga, plavání, pohybový kroužek, hudební hrátky, rozvoj řeči a slovní zásoby (logopedická cvičení), grafomotorika, English with Cookie and friends, ICT (Information and comunication technologies), ucelený blok předškolní přípravy.