Právě se nacházíte: B-English Základní informace » FAQ

Často kladené otázky

Proč je dobré, aby se děti učily angličtinu od malička?

Úkolem každého z rodičů je připravit své dítě na život co nejlépe. Jednou z věcí, se kterou můžete svým dětem pomoci, je učit je cizí jazyk již od narození. Učení druhého jazyka posiluje dětský mozek a pozitivně působí na sebevědomí dítěte. Mozek malého dítěte hltá vjemy kolem sebe rychlostí blesku a nemusí se ani soustředit na 100%. Děti se tedy navíc učí bez námahy, pro ně přirozenou formou – hrou. Když na ně mluvíte dvěma jazyky již od narození, je to pro ně nepřekonatelná pomoc v dalším jejich životě.

Nemůže angličtina zbrzdit vývoj mateřského jazyka?

I když je tento názor velmi rozšířen, není tomu tak. I dítě, které ještě nemluví dokonale mateřštinou, se může začít učit angličtinu. Angličtina nesupluje mateřský jazyk a ani nezpomaluje jeho vývoj. Dítě se souběžně učí dva paralelní, na sobě nezávislé jazykové systémy.

Není pro dítě stresující začít s výukou v době, kdy ještě neumí ani perfektně česky?

Není. Děti v tomto věku berou cizí jazyk úplně jinak než děti starší. Pro dítě je mnohem jednodušší a přirozenější začít s výukou v angličtině v předškolním věku.

V kolika letech může dítě začít ve Vaší školce?

Přijímáme děti od 2 let.

Kdy je nejvhodnější začít s učením angličtiny?

Platí, že nejlepší je začít co nejdříve, nicméně nenazýváme náš program výukou. Děti se naučí anglicky přirozeně, formou her.

Jak rychle si děti zvyknou na nové prostředí?

Adaptace u dětí do 3 let trvá cca 2 týdny, u dětí starších pak v řádu několika dnů. Vřele doporučujeme zvolit v době adaptačního procesu intenzivnější docházku na kratší časový úsek. První dny jsou pro každé dítě velmi důležité. Je třeba k tomuto okamžiku přistupovat velmi citlivě, pečlivě a uvážlivě; vše směřovat k úspěšné adaptaci dítěte. Je proto naším přáním udělat pro děti vše, aby se v novém prostředí cítily co možná nejlépe a s prostředím školky se co nejdříve ztotožnily.

Přijímáte děti i v průběhu roku?

Ano, děti jsou do naší školky přijímané během celého roku. Podmínkou je, aby kapacita školky umožňovala přijetí dalšího dítěte. Doporučujeme proto všem zájemcům, aby si místo rezervovali včas.

Základní škola B-English Jazyková škola B-English