Barbora Novotná

ředitelka

Sylvia Jančiová zástupkyně ředitelky
Martina Podhrazská zástupkyně ředitelky pro MŠ/pedagog MŠ
Andrea Chalupecká asistent pedagoga

asistent pedagoga

Bára asistent pedagoga
Darina Šebelová anglický jazyk, francouzský jazyk
Eliška Binková vychovatel, volnočasové aktivity
Eliška Jirásková pedagoog MŠ
Erika Thomayer-Kouble anglický jazyk
Hana Krseková vedoucí školní družiny
Issa Thullah rodilý mluvčí
Jakub Husa tělesná výchova
Jana Rybáková třídní učitelka 3. ročník
Kateřina Bock třídní učitelka 5. ročník
Kateřina Zimovčak třídní učitelka 6. ročník
Kristýna Šmídová třídní učitelka 7. ročník
Lada Zajícová třídní učitelka 1. ročník
Olga Zítková třídní učitelka 2. ročník
Petra Helebrantová pedagog MŠ
Petra Voříšková třídní učitelka 4. ročník
Radka Tylová speciální pedagog
Simona Loužecká pedagog MŠ
Tereza Jílková třídní učitelka 2. ročník
Vincent Griffin rodilý mluvčí
Vojtěch Mašinda fyzika
Volha Safronava výtvarná výchova, pracovní činnosti

Zumba

Pondělí 14:30 - 15:30
Jakub Husa 
1. pololetí 3.300,-


Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

This will close in 0 seconds

Německý jazyk - začátečníci

Čtvrtek 14:00 - 14:45
Lada Zajícová
1. pololetí 2.900,-


Děti v kroužku získají základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích.

Fotbal

pondělí 14:00 - 15:00
Martin Hála
1. pololetí 3.500,-


Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

This will close in 0 seconds

Chemik

Pondělí 15:00 - 16:00
Eliška Binková
1. pololetí 3.300,-


Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

This will close in 0 seconds

Mediální výchova

Pondělí 16:00 - 17:00
Eliška Binková
NEHRADÍ SE 


Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

This will close in 0 seconds

Vaření

Čtvrtek 15:00 - 16:30 (1x za 14 dní)
Ilona Novotná
1. pololetí 2.900,-


V kroužku vaření se děti naučí připravovat zábavným způsobem jednoduchá jídla. V kroužku dodržujeme s dětmi zásady zdravého stravování. Vyzkouší si upéct koláč, dort, cukroví, pizzu a další chutné pokrmy a to vše ve zdravé formě. Děti si užijí spoustu zábavy, budou experimentovat s přísadami, vybírat vhodné suroviny, zdobit a na závěr si slavnostně připraví tabuli, při které si svůj výrobek mohou sníst, anebo také odnést domů, aby se pochlubily rodičům, jací jsou šéfkuchaři.

This will close in 0 seconds

Gymnastika

pondělí 15:15 - 16:00
cena: 4.400,-


Gymnastika je základem všech sportů, ale také výbornou kompenzací k ostatním sportům. Děti se naučí jak základní pohybové schopnosti, koordinaci, tak i základy akrobacie a cvičení na gymnastickém nářadí. Zkrátka plnohodnotné základy pro jakýkoliv sport.

This will close in 0 seconds

Hasiči

pondělí 15:00 - 16:00
cena: 4.100,-


Hlavní náplní mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností jako je například uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo.

This will close in 0 seconds

Mediální výchova

Pondělí 16:00 - 17:00
Eliška Binková
NEHRADÍ SE


Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

This will close in 0 seconds

Logické myšlení a deskové hry

pondělí: 16:00 - 17:30
cena: NEHRADÍ SE


Kroužek logického myšlení a deskových her rozvíjí u žáků paměť, logické uvažování, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se seznámí s různými méně známými deskovými hry nebo budou rozvíjet své hráčské dovednosti u již osvojených her.

This will close in 0 seconds

Programování a robotika I.

Úterý 15:00 - 16:00
1. pololetí 3.500,-


Robotika a programování u dětí rozvíjí logické a algoritmické myšlení, kreativitu, pečlivost a trpělivost. Zároveň je potřeba i manuální zručnost. Proto děti budou pracovat nejenom s technologiemi, ale dostanou příležitost pracovat i s různými materiály.
Kroužek bude přizpůsoben úrovni znalostí dětí, nemusíte se bát přihlásit i úplné začátečníky. Po úplných úvodech nám budou velkými malými pomocníky robotické hračky. Vyzkoušíme si roboty rozpohybovat jen za pomoci fixů a papíru, později přidáme programování v blokovém jazyce. Děti které se teprve učí číst budou programovat pomocí grafických bloků s příkazy. S pokročilejšími je možné postupně přejít z blokového jazyku na klasické programovací jazyky.

This will close in 0 seconds

Programování a robotika II.

Úterý 16:00 - 17:00
1. pololetí 3.500,-


Robotika a programování u dětí rozvíjí logické a algoritmické myšlení, kreativitu, pečlivost a trpělivost. Zároveň je potřeba i manuální zručnost. Proto děti budou pracovat nejenom s technologiemi, ale dostanou příležitost pracovat i s různými materiály.
Kroužek bude přizpůsoben úrovni znalostí dětí, nemusíte se bát přihlásit i úplné začátečníky. Po úplných úvodech nám budou velkými malými pomocníky robotické hračky. Vyzkoušíme si roboty rozpohybovat jen za pomoci fixů a papíru, později přidáme programování v blokovém jazyce. Děti které se teprve učí číst budou programovat pomocí grafických bloků s příkazy. S pokročilejšími je možné postupně přejít z blokového jazyku na klasické programovací jazyky.

This will close in 0 seconds

Zpívánky

Úterý 15:15 - 16:00
Jakub Husa
1. pololetí 2.900,-


V tomto kroužku se budou děti učit především hudebnímu sluchu, správné výslovnosti a smyslu pro rytmus a intonaci. Děti se naučí zazpívat lidové i populární písničky.

This will close in 0 seconds

Fotbal

Pondělí 14:00 - 15:00
Martin Hála
1. pololetí 3.500,-


Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole I.

Středa 15:00 - 16:00
Jakub Husa
Nehradí se


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole II.

Středa 15:45 - 16:00
Eliška Binková
1. pololetí 2.900,-


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Youtubeři II.

Středa 15:00 - 15:45
Eliška Binková
1. pololetí 2.900,-


Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

This will close in 0 seconds

YouTubeři I.

Středa 15:00 - 15:45
Eliška Binková
1. pololetí 2.900,-


Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

This will close in 0 seconds

Svět kolem nás

Pondělí 16:45 - 17:30
Eliška Binková
NEHRADÍ SE


Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

This will close in 0 seconds

Keramika II.

Čtvrtek 16:00 - 16:45
Martina Podhrazská
1. pololetí 3.300,-


Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

This will close in 0 seconds

Výtvarné tvoření

Čtvrtek 15:00 - 15:45
Lada Zajícová
1. pololetí 3.300,-


Základy výtvarné a řemeslné tvorby spojené s navrhováním užitkových předmětů. Osvojení práce s různými materiály a nástroji. Hledání propojení řemesel, užitkovosti, funkčnosti, vzhledu a kvality předmětů. Realizace vlastních myšlenek a nápadů.

This will close in 0 seconds

Keramika I.

Čtvrtek 15:00 - 15:45
Martina Podhrazská
1. pololetí 3.300,-


Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

This will close in 0 seconds

Chemik

Pondělí 15:00 - 16:00
Eliška Binková
1. pololetí 3.300,-


Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

This will close in 0 seconds