Barbora Novotná

ředitelka

Sylvia Jančiová zástupkyně ředitelky
Martina Podhrazská zástupkyně ředitelky pro MŠ/pedagog MŠ
Andrea Chalupecká asistent pedagoga

asistent pedagoga

Bára asistent pedagoga
Darina Šebelová anglický jazyk, francouzský jazyk
Eliška Binková vychovatel, volnočasové aktivity
Eliška Jirásková pedagoog MŠ
Erika Thomayer-Kouble anglický jazyk
Hana Krseková vedoucí školní družiny
Issa Thullah rodilý mluvčí
Jakub Husa tělesná výchova
Jana Rybáková třídní učitelka 3. ročník
Kateřina Bock třídní učitelka 5. ročník
Kateřina Zimovčak třídní učitelka 6. ročník
Kristýna Šmídová třídní učitelka 7. ročník
Lada Zajícová třídní učitelka 1. ročník
Olga Zítková třídní učitelka 2. ročník
Petra Helebrantová pedagog MŠ
Petra Voříšková třídní učitelka 4. ročník
Radka Tylová speciální pedagog
Simona Loužecká pedagog MŠ
Tereza Jílková třídní učitelka 2. ročník
Vincent Griffin rodilý mluvčí
Vojtěch Mašinda fyzika
Volha Safronava výtvarná výchova, pracovní činnosti

Konverzace AJ – 2. ročník

pondělí 14:15 – 15:00
cena: 5.800,-


Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

This will close in 0 seconds

Německý jazyk – začátečníci

pondělí 14:30 – 15:15
cena: 5.800,-


Děti v kroužku získají základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích.

Německý jazyk – pokročilí

pondělí 14:15 – 15:00
cena: 5.800,-


Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

This will close in 0 seconds

Konverzace AJ – 1. ročník

pondělí 13:30 – 14:15

cena: 5.800,-


Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

This will close in 0 seconds

Konverzace AJ – 3. ročník

pondělí 15:00 - 15:45
cena: 5.800,-


Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

This will close in 0 seconds

Vaření

pondělí 14:00 - 15:00
cena: 4.600,-


V kroužku vaření se děti naučí připravovat zábavným způsobem jednoduchá jídla. V kroužku dodržujeme s dětmi zásady zdravého stravování. Vyzkouší si upéct koláč, dort, cukroví, pizzu a další chutné pokrmy a to vše ve zdravé formě. Děti si užijí spoustu zábavy, budou experimentovat s přísadami, vybírat vhodné suroviny, zdobit a na závěr si slavnostně připraví tabuli, při které si svůj výrobek mohou sníst, anebo také odnést domů, aby se pochlubily rodičům, jací jsou šéfkuchaři.

This will close in 0 seconds

Gymnastika

pondělí 15:15 - 16:00
cena: 4.400,-


Gymnastika je základem všech sportů, ale také výbornou kompenzací k ostatním sportům. Děti se naučí jak základní pohybové schopnosti, koordinaci, tak i základy akrobacie a cvičení na gymnastickém nářadí. Zkrátka plnohodnotné základy pro jakýkoliv sport.

This will close in 0 seconds

Hasiči

pondělí 15:00 - 16:00
cena: 4.100,-


Hlavní náplní mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností jako je například uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo.

This will close in 0 seconds

Mediální výchova

pondělí 16:00 - 17:30
cena: NEHRADÍ SE


Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

This will close in 0 seconds

Logické myšlení a deskové hry

pondělí: 16:00 - 17:30
cena: NEHRADÍ SE


Kroužek logického myšlení a deskových her rozvíjí u žáků paměť, logické uvažování, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se seznámí s různými méně známými deskovými hry nebo budou rozvíjet své hráčské dovednosti u již osvojených her.

This will close in 0 seconds

Cambridge English - Movers

úterý: 14:00 - 14:45
cena: 5.800,-


Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

This will close in 0 seconds

Cambridge English - Flyers

úterý: 14:45 - 15:30
cena: 5.800,-


Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

This will close in 0 seconds

Svět kolem nás

úterý 16:00 - 17:30
cena: NEHRADÍ SE


Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

This will close in 0 seconds

ICT

úterý: 14:15 - 15:00
cena: NEHRADÍ SE


Výpočetní technika se stala nezbytnou součástí našich životů. Proto je důležité, aby s ní děti uměly bezpečně pracovat. Na kroužku ICT se děti naučí správnému sezení u PC, bezpečně pracovat s PC, vyhledávat potřebné informace na internetu, seznámí se se znaky na klávesnici a psaním textu.

This will close in 0 seconds

Keramika 1

středa 13:00 - 14:00
cena: 5.500,-


Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

This will close in 0 seconds

Keramika 2

středa 14:00 - 15:00
cena 5.500,-


Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole 2. a 3. ročník

středa 15:00 - 16:00
cena: NEHRADÍ SE


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole 1. + 4. + 5. ročník

středa 16:00 - 17:00
cena: NEHRADÍ SE


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Zumba

středa 16:00 - 16:45
cena: 4.400,-


Děti se naučí vnímat hudbu, získat cit pro rytmus, rozvíjet své pohybové schopnost a spolupracovat s ostatními dětmi. Během lekcí budou mít dostatečný prostor pro své vlastní vyjádření pohybu. Každou lekci nás čekají zábavné soutěže a hry.

This will close in 0 seconds

Cambridge English - Starters

čtvrtek 13:30 - 14:15
cena: 5.800,-


Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

This will close in 0 seconds

YouTubeři / B-E TV 1

čtvrtek 13:30 - 14:30
cena: 5.200,-


Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

This will close in 0 seconds

YouTubeři / B-E TV 2

čtvrtek 14:30 - 15:30
cena: 5.200,-


Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

This will close in 0 seconds

Chemik

čtvrtek 16:00 - 17:30
cena: 4.100,-


Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

This will close in 0 seconds

RODINNÁ ATMOSFÉRA


Atmosféra školy i školky je velmi přátelská, založená na důvěře a vzájemném respektu.

Bezpečné prostředí je pro nás jednou z priorit. Děti vedeme k tomu, že je přirozené chybovat, radit si, pomáhat a podporovat se navzájem. Jsme přesvědčeni, že jenom v takovém prostředí se můžou děti přirozeně projevit, pracovat na svém růstu a zažívat pocit úspěchu.

This will close in 0 seconds

VÝUKA ANGLIČTINY


S angličtinou se děti setkávají aktivně už ve školce, ve škole je navýšená její hodinová dotace a prolíná se i do jiných předmětů.

Jazyk je jeden z nejdůležitějších nástrojů poznání. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od první třídy, s angličtinou se žáci setkávají také při jiných hodinách a používají ji v běžných situacích. Samozřejmostí jsou rodilí mluvčí. Používání cizího jazyka je pro děti přirozené a postupně dosahují schopnosti v cizím jazyce myslet bez nutnosti překládat.

This will close in 0 seconds

DOVEDNOSTI PRO BUDOUCNOST


Budujeme autentickou, silnou, samostatnou a zodpovědnou osobnost každého dítěte.

Kombinujeme klasické a moderní metody výuky. Víme, že každé dítě je jiné, a tak volíme individuální přístup. Podporujeme vnitřní motivaci a dovednosti, které dětem pomůžou vypořádat se s výzvami v budoucím životě. Naše škola je založena na principu poznání sebe sama a respektování svého okolí.

This will close in 0 seconds

ZÁŽITKY A AKTIVITY


Jsme škola, ve které se žije život tady a teď. Výlety, poznávací výpravy, zajímavé projekty, školy v přírodě, široká nabídka kroužků…

Nechceme pouze připravovat na budoucnost, chceme, aby děti kvalitně prožívaly i přítomnost. Prožitkové aktivity dávají dětem prostor zažívat pocit radosti, zachovávat si svou zvídavost a být aktivními. Školu propojujeme se skutečným životem.

This will close in 0 seconds

Brzy půjdu do školy


Příprava předškolních dětí na zdárné zvládnutí nástupu do základní školy, zaměřena především na grafomotorická cvičení, logopedické hrátky, ale i určování písmenek na začátku i konci slova, hledání synonym, antonym a rýmů.

This will close in 0 seconds

Sokolík


„Ve zdravém těle zdravý duch", a tak vedeme děti k pohybu nejen při každodenním programu školky, ale také formou tohoto kroužku. Děti si zde vyzkouší různé formy cvičení a seznámí se s mnoha cvičebními pomůckami. Procvičí všechny své svaly na „opičí dráze“ a protáhnou se při závěrečném strečinku.

This will close in 0 seconds