777 032 098
info@b-english.CZ

Školné

Měsíční školné pro první a druhý stupeň ZŠ (1.–9. ročník, povinná školní docházka) je stanoveno na 8400 Kč.

SLEVY při platbě školného
Sourozenecká sleva 10 %
Sleva při platbě na 10 měsíců 5 %