Právě se nacházíte: B-English Jak se stát žákem » Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k individuálnímu zápisu. Při zápisu předškolních dětí zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního pohovoru a kresby, přednesu říkanky čí písničky. Přihlížíme také ke skutečnosti, zda dítě navštěvovalo naše předškolní zařízení. U žáků, kteří přestupují z jiné školy do vyššího ročníku, zjišťujeme poznatky z předchozího ročníku. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena Smlouva o studiu. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i zákonných zástupců.

K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a přihlášku ke studiu na základní škole (ke stažení). Výsledky zápisu budou oznámeny okamžitě, Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí obdrží zákonní zástupci následně.

Mám zájem zapsat dítě:

  1. kontaktuji ředitelku školy (tel. 777 03 20 98, e-mail: b-english@seznam.cz),
  2. budu pozván k zápisu (s sebou: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a přihlášku ke studiu na ZŠ),
  3. výsledky zápisu budou oznámeny ihned,
  4. následně budu obeznámen s Rozhodnutím o přijetí/nepřijetí.
Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English