Právě se nacházíte: B-English Jak se stát žákem » Školné a stipendia

Školné

Měsíční školné pro první stupeň ZŠ (1. - 5. ročník, povinná školní docházka) je stanoveno na 7.900,− Kč (sourozenecká SLEVA 10%).

Měsíční školné odpolední družiny je stanoveno na 500.-Kč.

Vybrané kroužky a aktivity v rámci B-English jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku pro příslušný školní rok.

Součástí školného není úhrada za stravování.

Školní uniformu hradí rodiče.

Cena školného zahrnuje:

 • Snížený počet žáků ve třídě (cca 15 žáků).
 • Maximální možné navýšení počtu hodin anglického jazyka při povinné školní docházce (dopoled. výuka).
 • Nákup všech učebnic po celou dobu školní docházky včetně zabezpečení učebnic a učebních pomůcek pro nadstandartní výuku anglického jazyka.
 • Vybrané kroužky a aktivity v rámci školní družiny (konverzace AJ, finanční gramotnost apod.)
 • Vybavení tříd nadstandardní počítačovou a audiovizuální technikou.
 • Digitální výuku.
 • Výuku některých předmětů v anglickém jazyce (VV, PČ, M).

Stipendium

Studijní fond B-English nebo Nadační fond na podporu nadaných dětí uděluje stipendia pro nadané žáky z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Stipendium je možné přidělit na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je zcela anonymní a diskrétní. Studijní fond uděluji stipendia ve výši 25 – 90 % školného. O stipendium je možné požádat přímo prostřednictvím přihlášení – v takovém případě vyplníte přihlášku a její součástí bude žádost o stipendium s patřičnými přílohami. Při posuzování žádostí o stipendiu může být také přihlíženo k ročnímu příjmu rodiny.

Žádáte-li o přidělení stipendia, je třeba předložit:

 • žádost ve formě dopisu (součástí přihlášky), v němž specifikujete Vaši situaci,
 • majetkové poměry – bydlení, hypotéky, auta apod.,
 • povolání obou rodičů, příjmy,
 • zda-li jsou rodiče rozvedeni,
 • další informace, které jsou podle Vás důležité při rozhodování o přidělení stipendia,
 • čestné prohlášení,
 • stanovisko pedagogicko-psychologické poradny prokazující nadání dítěte.

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro rozhodnutí o udělení stipendia.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English