Právě se nacházíte: B-English Školní a mimoškolní činnost » B - Club

GIVE ME A PLACE TO STAND AND I CAN MOVE THE EARTH

B-Club pro děti ve věku 7-12 let a 12-18 let

Náplní B-CLUBU, který je určen pro mládež, je především pomáhat. Zároveň působí jako společenský klub mladých. Klub poskytuje svým členům příležitost k rozvíjení jejich řídících schopností a k pochopení toho, jakou hodnotu a význam má jejich práce jako členů týmu.

B-Club bude každoročně realizovat alespoň dva hlavní projekty zaměřené na služby a pomoc. Jeden projekt slouží např. místní škole nebo obci, druhý je zaměřen na podporu mezinárodního porozumění. Naším cílem bude především budovat nové mosty k porozumění mezi lidmi. Díky snaze a tvořivým námětům členů B-Clubu budeme hledat prostředky na řešení různých problémů nebo vymýšlet projekty, kde jsou naše pomocné ruce zapotřebí. Díky B-Clubu si budeme moci osvojit vědomosti a schopnosti, které přispívají k rozvoji naší osobnosti. Mezi další cíle patří orientace na konkrétní sociální potřeby společnosti jako například udržování přátelství. Mezi nejdůležitější cíle patří: rozvoj kritičnosti a pocitu zodpovědnosti, rozvoj morálních zásad, vytváření návyků smysluplného naplnění volného času, rozvoj skupinových aktivit.

Členové B-Clubu se budou setkávat nejméně 2x měsíčně v prostorách Soukromé ZŠ a MŠ B-English. Neminou nás ale ani společná setkání na dalších akcích, jako jsou například diskuze, oslavy, sportovní zápasy, víkendové programy atd.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English