Právě se nacházíte: B-English Školní a mimoškolní činnost » Družina

Družina

Návštěva dopolední a odpolední družiny není povinnou součástí školní docházky. S návštěvou odpolední školní družiny souvisí další platby nad rámec stanoveného školného. Ranní družina je zahrnuta v ceně školného. Žák může družinu navštěvovat každý den nebo pouze ve vybrané dny.

Kroužky

Nabídku kroužků a aktivit družiny naleznete zde: kroužky a aktivity.

Přihlášení k docházce

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle vlastního uvážení. Bez doprovodu mohou družinu opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.

Jakmile bude žák přijat ke studiu na ZŠ, může se následně přihlásit k docházce do školní družiny. Kontakt pro přihlášení – Mgr. Barbora Novotná, 777 03 20 98.

Základní principy

Z hlediska fungování družiny je naším záměrem především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností, rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a důsledně rozdělována. Například k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Družina je vedena pedagogickými pracovníky naší školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Harmonogram provozu

Družina je ve školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:30 a odpoledne od konce dopoledního vyučování do 18:00. Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený do 16:30.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English