Právě se nacházíte: B-English Základní informace » FAQ

Často kladené otázky

Do kdy je možné zapsat dítě do B-English?

Rádi bychom měli o našich školáčcích jasno do konce května. Bude-li volná kapacita, jsme připraveni zapsat děti až do konce prázdnin.

Musí mít dítě při zápisu do vaší školy nějaké základy angličtiny?

Základy jazyka děti mít nemusí.

Zajišťuje škola odpolední, případně i ranní družinu?

Škola zajišťuje ranní i odpolední družinu. Škála odpoledního programu je opravdu široka a některé dny výhradně v anglickém jazyce. Vedle sportovních aktivit (golf, plavání, tanec) dojde i na různé kreativní experimenty s notami, hudebními nástroji, barvami, hlínou...

Kdo bude vystavovat žákům školy vysvědčení?

Jsme akreditovanou základní školou zařazenou do sítě MŠMT. Našim žákům budeme poskytovat vzdělání plně v souladu se všemi pravidly a v rozsahu platných osnov. K tomu samozřejmě patří i vystavování vysvědčení.

Jak vysoké bude školné a do jakého termínu je splatné?

Výše školného činí 7.900,– korun měsíčně. Školné je splatné vždy k poslednímu dni předchozího měsíce. Úhradu je možné provést i na pololetí, případně celý školní rok. V takovém případě bude poskytnuta sleva.

Počítá vaše škola s poskytováním stipendií?

Ano, a to díky studijnímu fondu B-English, ze kterého jsou udělována stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Stipendium je možné přidělit na základě individuálního posouzení žádosti. Studijní fond přihlédne k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendia jsou zcela anonymní a diskrétní a mohou být poskytnuta až do výše 90 % školného. O stipendium je možné požádat již při přihlašování – v takovém případě vyplní rodiče přihlášku, jejíž součástí bude žádost o stipendium s patřičnými přílohami.

Je možné přestoupit v případě potřeby z vaší školy na jinou?

Samozřejmě je možné z naší školy přestoupit na jakoukoli jinou základní školu. A v případě volné kapacity i naopak. Učíme dle osnov a plánů, které jsou pro všechny školy totožné. Ke společnému základu přidáváme nadstandard v podobě rozšířené výuky anglického jazyka, výrazně nižšího počtu žáků ve třídě, digitální výuky apod.

Jakým způsobem bude zajištěno stravování dětí?

Stravování je zajištěno dovozem jídel, v našich prostorách probíhá výdej.

V jakém rozsahu a v jaké formě bude na vaší škole probíhat výuka angličtiny?

V Praze existuje několik mezinárodních základních škol, jejichž školné začíná na hranici 200 000 korun ročně a někde jí výrazně překračuje. Podstatná část výuky na nich probíhá v cizím jazyce, ale jejich žáci bohužel často ztrácí kontakt s českým prostředím, kulturou a vzděláním. My učíme česky, české reálie a v duchu českého kulturního prostředí. Čeština je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně dominuje. Při nástupu do školy nemusí mít dítě žádné znalosti angličtiny. Předmět anglický jazyk je vyučován od první třídy a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Děti se s angličtinou seznamují postupně, přirozeně a časová dotace výuky v anglickém jazyce se zvyšuje pozvolna tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English