Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Profil žáka

Profil žáka

Jsme zaměřeni na celkový rozvoj osobnosti dítěte zahrnující sociální, fyzické, emocionální a kulturní potřeby.

Hledá a objevuje. Je zvídavý, vytrvalý v hledání řešení, rád se učí nové věci.

Kriticky myslí. Přemýšlí o přijímaných informacích. Dokáže vidět věci z více úhlů. Rozhoduje se v řešení konkrétních problémů.

Ptá se a odpovídá. S jistotou vyjadřuje své myšlenky. Dokáže naslouchat druhým.

Nemá strach. Nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří. Nachází nová řešení a nebojí se je prosazovat. Přijímá sebevědomě nové a neznámé situace. Má morální hodnoty.

Je zásadový, poctivý a upřímný. Má smysl pro čestnost a spravedlnost.

Je starostlivý, citlivý k potřebám druhých. Empatický.

Je otevřený. Respektuje názory, tradice a hodnoty.

Je vyrovnaný. Uvědomuje si důležitost fyzické a duševní rovnováhy. Uplatňuje ve svém životě principy rovnováhy.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English