• RODINNÁ ATMOSFÉRA

  Atmosféra školy i školky je velmi přátelská, založená na důvěře a vzájemném respektu.

 • ANGLIČTINA

  Ve školce si v anglickém jazyce hrajeme každý den. Od první třídy se v angličtině učíme v rozsahu 30 % výuky. A v družině to může být až 100 %.

 • DOVEDNOSTI PRO BUDOUCNOST

  Budujeme autentickou, silnou, samostatnou a zodpovědnou osobnost každého dítěte.

 • ZÁŽITKY A AKTIVITY

  Jsme škola, ve které se žije život tady a teď. Výlety, poznávací výpravy, zajímavé projekty, školy v přírodě, široká nabídka kroužků…

Děti jsou naše budoucnost!

CO ŘEKLI O NAŠÍ ŠKOLE

Co se u nás děje

Zumba

Pondělí 14:30 - 15:30
Jakub Husa 


Základem zumby jsou jednoduché a základní taneční kroky aerobiku, které jsou přizpůsobené rytmu salsy, bachaty, reggetonu, cumbii... Cílem zumby není mít perfektní a sladěnou choreografii, ale radovat se z pohybu a užít si každou lekci. 



This will close in 0 seconds

Německý jazyk - začátečníci

Čtvrtek 14:00 - 14:45
Lada Zajícová
1. pololetí 2.900,-


Děti v kroužku získají základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích.

Fotbal

pondělí 14:00 - 15:00
Martin Hála


Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

This will close in 0 seconds

Chemik

Pondělí 15:00 - 16:00
Eliška Binková


Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

This will close in 0 seconds

Mediální výchova

Pondělí 16:00 - 17:00
Eliška Binková
NEHRADÍ SE 


Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

This will close in 0 seconds

Vaření

Čtvrtek 15:00 - 16:30 (1x za 14 dní)
Ilona Novotná
1. pololetí 2.900,-


V kroužku vaření se děti naučí připravovat zábavným způsobem jednoduchá jídla. V kroužku dodržujeme s dětmi zásady zdravého stravování. Vyzkouší si upéct koláč, dort, cukroví, pizzu a další chutné pokrmy a to vše ve zdravé formě. Děti si užijí spoustu zábavy, budou experimentovat s přísadami, vybírat vhodné suroviny, zdobit a na závěr si slavnostně připraví tabuli, při které si svůj výrobek mohou sníst, anebo také odnést domů, aby se pochlubily rodičům, jací jsou šéfkuchaři.

This will close in 0 seconds

Gymnastika

pondělí 15:15 - 16:00
cena: 4.400,-


Gymnastika je základem všech sportů, ale také výbornou kompenzací k ostatním sportům. Děti se naučí jak základní pohybové schopnosti, koordinaci, tak i základy akrobacie a cvičení na gymnastickém nářadí. Zkrátka plnohodnotné základy pro jakýkoliv sport.

This will close in 0 seconds

Hasiči

pondělí 15:00 - 16:00
cena: 4.100,-


Hlavní náplní mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností jako je například uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo.

This will close in 0 seconds

Logické myšlení a deskové hry

pondělí: 16:00 - 17:30
cena: NEHRADÍ SE


Kroužek logického myšlení a deskových her rozvíjí u žáků paměť, logické uvažování, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se seznámí s různými méně známými deskovými hry nebo budou rozvíjet své hráčské dovednosti u již osvojených her.

This will close in 0 seconds

Ajtýčko

Úterý 15:00 - 16:00
Eliška Binková


Otevíráme kroužek informatiky pro ty nejmenší z naší školy, kde děti naučíme základní obsluhu počítače, základy práce v textovém editoru, kreslení v grafickém editoru, vyhledávání obrázků na internetu a hraní drobných her.

This will close in 0 seconds

Programování a robotika II.

čtvrtek 15:30 - 16:30
Stašek


Na robotice se vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si
při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé
fyzikální zákony a při programování robota se naučí základní myšlenky
algoritmů a jak je použít v reálných situacích. Naučí se i spoustu
zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Na každé lekci při
stavění robota využíváme čas povídáním o různých zajímavostech spojených
s tématem hodiny a vymýšlíme spolu způsoby řešení různých problémů,
které mohou při programování robota nastat.

This will close in 0 seconds

Multimediální studio

Úterý 16:00- 17:00
Eliška Binková


Digitální média jsou čím dál tím větší součástí všedních dní doma i ve škole. Zacházení s digitálními médii patří v dnešní době k základním dovednostem. Aby děti zacházely s médii zodpovědným, kritickým a tvůrčím způsobem, je třeba jim poskytnout prostor, kde to bude možné. V tomto kroužku se budeme věnovat tvorbě školního podcastu, založíme youtubový kanál a podíváme se na grafickou tvorbu, od obrázku až po video.

This will close in 0 seconds

Fotbal

Pondělí 14:00 - 15:00
Martin Hála


Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole I.

Středa 15:00 - 16:00
Jiří Sukop


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Sportuj ve škole II.

Středa 16:00 - 17:00
Jiří Sukop


Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

This will close in 0 seconds

Youtubeři II.

Středa 15:00 - 15:45
Eliška Binková
1. pololetí 2.900,-


Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

This will close in 0 seconds

Cheerleaders

Středa 17:00 - 18:00
Košumberská


Kroužek cheerleaders nabízí dětem univerzální pohybové vzdělání v gymnastice, akrobacii i tanci. Děti učíme nejen lásce ke sportu, ale i zdravému životnímu stylu a obecným pravidlům fair play. Přestože máme z každého soutěžního úspěchu velkou radost, nejsme primárně zaměřeni jen na výkon. Snažíme se dětem poskytovat přátelské až rodinné zázemí, rozvíjet u nich sportovní disciplínu, budovat pocit zodpovědnosti vůči kolektivu a pěstovat v dětech pocit sounáležitostí.

This will close in 0 seconds

Svět kolem nás

Pondělí 16:45 - 17:30
Eliška Binková
NEHRADÍ SE


Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

This will close in 0 seconds

Keramika II.

Čtvrtek 16:00 - 16:45
Martina Podhrazská
1. pololetí 3.300,-


Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

This will close in 0 seconds

Výtvarné tvoření

Čtvrtek 15:00 - 15:45
Lada Zajícová
1. pololetí 3.300,-


Základy výtvarné a řemeslné tvorby spojené s navrhováním užitkových předmětů. Osvojení práce s různými materiály a nástroji. Hledání propojení řemesel, užitkovosti, funkčnosti, vzhledu a kvality předmětů. Realizace vlastních myšlenek a nápadů.

This will close in 0 seconds