Soukromá Mateřská škola B-English je česká školka s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde je výuka zajišťována kvalifikovaným pedagogickým sborem. V našich třídách působí nejen česky a anglicky mluvící učitelé, ale i rodilí mluvčí. Děti se s cizím jazykem setkávají a postupně si ho osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Jsme akreditovanou mateřskou školou podle zákona č. 561/2004 Sb., zapsanou pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mateřská škola se nachází v klidné části Králova Dvora, disponuje velkou zahradou, kde pro děti připravujeme různé aktivity. Dětem je poskytována veškerá péče, šetrný a individuální přístup ze strany školky, včetně rodinného prostředí. B-English pečuje o všestranný rozvoj svých dětí. Dětem nabízíme v rámci školního programu pestrou nabídku zájmových kroužků – sportovních, hudebních a výtvarných.

Angličtina ve školce

Přirozenou součástí vzdělání je v dnešní době znalost nejen mateřského jazyka, ale i jednoho světového jazyka, převážně angličtiny. Angličtina a její výuka je součástí aktivit naší školky. Používáme ji každý den, prostupuje činnostmi dětí. Účastí v naší školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku jazyk osvojí bez stresu a bez učení. Pokud se pak dítě, které chodilo dlouhodobě do naší školky, zapojí do výuky angličtiny na základní škole, je to pro ně mnohem snadnější. Dítě začne zjišťovat, že umí používat různorodá slovíčka, fráze a že mnohému rozumí.

B-ENGLISH a rodiče

Rodiče jsou pravidelně, každé dva měsíce, formou reportu, seznámeni s hodnocením individuálních pokroků dítěte v rozvoji obecných dovedností a učení. Jednou z našich priorit je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče mohou kdykoli navštívit školku a zeptat se na své dítě, připojit se a účastnit se četných akcí. Ve školce probíhají pravidelná setkání s rodiči, různé akce a připravujeme i výlety pro rodiče s dětmi.