Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English

Mgr. Sylvie Jančiová
ředitelka školy
Tel.: 601 529 624
E-mail: janciova@b-english.cz

Mgr. Barbora Novotná
zástupkyně ředitelky
Tel.: 777 032 098
E-mail: novotna@b-english.cz

Martina Podhrazská
vedoucí MŠ
Tel.: 774 980 909
E-mail: podhrazska@b-english.cz

Hana Krseková
vedoucí ŠD
Tel.: 728 236 981
E-mail: krsekova@b-english.cz

Ilona Novotná
školní jídelna
Tel.: 777 032 068
E-mail: novotna@b-english.cz

Adresa:

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
Tři Vršky 532
267 01 Králův Dvůr
: 242 55 378
Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 197861

Bankovní spojení
418827339/0800
  Zumba

  Pondělí 14:30 - 15:30
  Jakub Husa 
  1. pololetí 3.300,-


  Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

  This will close in 0 seconds

  Německý jazyk - začátečníci

  Čtvrtek 14:00 - 14:45
  Lada Zajícová
  1. pololetí 2.900,-


  Děti v kroužku získají základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích.

  Fotbal

  pondělí 14:00 - 15:00
  Martin Hála
  1. pololetí 3.500,-


  Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

  This will close in 0 seconds

  Chemik

  Pondělí 15:00 - 16:00
  Eliška Binková
  1. pololetí 3.300,-


  Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

  This will close in 0 seconds

  Mediální výchova

  Pondělí 16:00 - 17:00
  Eliška Binková
  NEHRADÍ SE 


  Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

  This will close in 0 seconds

  Vaření

  Čtvrtek 15:00 - 16:30 (1x za 14 dní)
  Ilona Novotná
  1. pololetí 2.900,-


  V kroužku vaření se děti naučí připravovat zábavným způsobem jednoduchá jídla. V kroužku dodržujeme s dětmi zásady zdravého stravování. Vyzkouší si upéct koláč, dort, cukroví, pizzu a další chutné pokrmy a to vše ve zdravé formě. Děti si užijí spoustu zábavy, budou experimentovat s přísadami, vybírat vhodné suroviny, zdobit a na závěr si slavnostně připraví tabuli, při které si svůj výrobek mohou sníst, anebo také odnést domů, aby se pochlubily rodičům, jací jsou šéfkuchaři.

  This will close in 0 seconds

  Gymnastika

  pondělí 15:15 - 16:00
  cena: 4.400,-


  Gymnastika je základem všech sportů, ale také výbornou kompenzací k ostatním sportům. Děti se naučí jak základní pohybové schopnosti, koordinaci, tak i základy akrobacie a cvičení na gymnastickém nářadí. Zkrátka plnohodnotné základy pro jakýkoliv sport.

  This will close in 0 seconds

  Hasiči

  pondělí 15:00 - 16:00
  cena: 4.100,-


  Hlavní náplní mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností jako je například uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo.

  This will close in 0 seconds

  Mediální výchova

  Pondělí 16:00 - 17:00
  Eliška Binková
  NEHRADÍ SE


  Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

  This will close in 0 seconds

  Logické myšlení a deskové hry

  pondělí: 16:00 - 17:30
  cena: NEHRADÍ SE


  Kroužek logického myšlení a deskových her rozvíjí u žáků paměť, logické uvažování, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se seznámí s různými méně známými deskovými hry nebo budou rozvíjet své hráčské dovednosti u již osvojených her.

  This will close in 0 seconds

  Programování a robotika I.

  Úterý 15:00 - 16:00
  1. pololetí 3.500,-


  Robotika a programování u dětí rozvíjí logické a algoritmické myšlení, kreativitu, pečlivost a trpělivost. Zároveň je potřeba i manuální zručnost. Proto děti budou pracovat nejenom s technologiemi, ale dostanou příležitost pracovat i s různými materiály.
Kroužek bude přizpůsoben úrovni znalostí dětí, nemusíte se bát přihlásit i úplné začátečníky. Po úplných úvodech nám budou velkými malými pomocníky robotické hračky. Vyzkoušíme si roboty rozpohybovat jen za pomoci fixů a papíru, později přidáme programování v blokovém jazyce. Děti které se teprve učí číst budou programovat pomocí grafických bloků s příkazy. S pokročilejšími je možné postupně přejít z blokového jazyku na klasické programovací jazyky.

  This will close in 0 seconds

  Programování a robotika II.

  Úterý 16:00 - 17:00
  1. pololetí 3.500,-


  Robotika a programování u dětí rozvíjí logické a algoritmické myšlení, kreativitu, pečlivost a trpělivost. Zároveň je potřeba i manuální zručnost. Proto děti budou pracovat nejenom s technologiemi, ale dostanou příležitost pracovat i s různými materiály.
Kroužek bude přizpůsoben úrovni znalostí dětí, nemusíte se bát přihlásit i úplné začátečníky. Po úplných úvodech nám budou velkými malými pomocníky robotické hračky. Vyzkoušíme si roboty rozpohybovat jen za pomoci fixů a papíru, později přidáme programování v blokovém jazyce. Děti které se teprve učí číst budou programovat pomocí grafických bloků s příkazy. S pokročilejšími je možné postupně přejít z blokového jazyku na klasické programovací jazyky.

  This will close in 0 seconds

  Zpívánky

  Úterý 15:15 - 16:00
  Jakub Husa
  1. pololetí 2.900,-


  V tomto kroužku se budou děti učit především hudebnímu sluchu, správné výslovnosti a smyslu pro rytmus a intonaci. Děti se naučí zazpívat lidové i populární písničky.

  This will close in 0 seconds

  Fotbal

  Pondělí 14:00 - 15:00
  Martin Hála
  1. pololetí 3.500,-


  Kroužek fotbalu je zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí a výuku základních fotbalových dovedností. Děti se naučí základní fotbalové dovednosti, jednotlivé tréninky budou zaměřené především na herní činnosti (vedení míče, přihrávka, střelba). Obsahem je také seznámení se s pravidly fotbalu.

  This will close in 0 seconds

  Sportuj ve škole I.

  Středa 15:00 - 16:00
  Jakub Husa
  Nehradí se


  Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

  This will close in 0 seconds

  Sportuj ve škole II.

  Středa 15:45 - 16:00
  Eliška Binková
  1. pololetí 2.900,-


  Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

  This will close in 0 seconds

  Youtubeři II.

  Středa 15:00 - 15:45
  Eliška Binková
  1. pololetí 2.900,-


  Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

  This will close in 0 seconds

  YouTubeři I.

  Středa 15:00 - 15:45
  Eliška Binková
  1. pololetí 2.900,-


  Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

  This will close in 0 seconds

  Svět kolem nás

  Pondělí 16:45 - 17:30
  Eliška Binková
  NEHRADÍ SE


  Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

  This will close in 0 seconds

  Keramika II.

  Čtvrtek 16:00 - 16:45
  Martina Podhrazská
  1. pololetí 3.300,-


  Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

  This will close in 0 seconds

  Výtvarné tvoření

  Čtvrtek 15:00 - 15:45
  Lada Zajícová
  1. pololetí 3.300,-


  Základy výtvarné a řemeslné tvorby spojené s navrhováním užitkových předmětů. Osvojení práce s různými materiály a nástroji. Hledání propojení řemesel, užitkovosti, funkčnosti, vzhledu a kvality předmětů. Realizace vlastních myšlenek a nápadů.

  This will close in 0 seconds

  Keramika I.

  Čtvrtek 15:00 - 15:45
  Martina Podhrazská
  1. pololetí 3.300,-


  Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

  This will close in 0 seconds

  Chemik

  Pondělí 15:00 - 16:00
  Eliška Binková
  1. pololetí 3.300,-


  Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

  This will close in 0 seconds

  RODINNÁ ATMOSFÉRA


  Atmosféra školy i školky je velmi přátelská, založená na důvěře a vzájemném respektu.

  Bezpečné prostředí je pro nás jednou z priorit. Děti vedeme k tomu, že je přirozené chybovat, radit si, pomáhat a podporovat se navzájem. Jsme přesvědčeni, že jenom v takovém prostředí se můžou děti přirozeně projevit, pracovat na svém růstu a zažívat pocit úspěchu.

  This will close in 0 seconds