Soukromá Základní a Mateřská škola B-English

Mgr. Barbora Novotná
Tel.: 777 032 098
E-mail: novotna@b-english.cz
www.b-english.cz
Bankovní spojení
418827339/0800

Školní družina:
Hana Krseková
krsekova@b-english.cz

Adresa:

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
Tři Vršky 532
267 01 Králův Dvůr
: 242 55 378
Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 197861


Školní jídelna:
Ilona Novotná
novotna@b-english.cz


  Konverzace AJ – 2. ročník

  pondělí 14:15 – 15:00
  cena: 5.800,-


  Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

  This will close in 0 seconds

  Německý jazyk – začátečníci

  pondělí 14:30 – 15:15
  cena: 5.800,-


  Děti v kroužku získají základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích.

  Německý jazyk – pokročilí

  pondělí 14:15 – 15:00
  cena: 5.800,-


  Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

  This will close in 0 seconds

  Konverzace AJ – 1. ročník

  pondělí 13:30 – 14:15

  cena: 5.800,-


  Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

  This will close in 0 seconds

  Konverzace AJ – 3. ročník

  pondělí 15:00 - 15:45
  cena: 5.800,-


  Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme například o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech nebo zvířatech. Kroužek probíhá s rodilým mluvčím.

  This will close in 0 seconds

  Vaření

  pondělí 14:00 - 15:00
  cena: 4.600,-


  V kroužku vaření se děti naučí připravovat zábavným způsobem jednoduchá jídla. V kroužku dodržujeme s dětmi zásady zdravého stravování. Vyzkouší si upéct koláč, dort, cukroví, pizzu a další chutné pokrmy a to vše ve zdravé formě. Děti si užijí spoustu zábavy, budou experimentovat s přísadami, vybírat vhodné suroviny, zdobit a na závěr si slavnostně připraví tabuli, při které si svůj výrobek mohou sníst, anebo také odnést domů, aby se pochlubily rodičům, jací jsou šéfkuchaři.

  This will close in 0 seconds

  Gymnastika

  pondělí 15:15 - 16:00
  cena: 4.400,-


  Gymnastika je základem všech sportů, ale také výbornou kompenzací k ostatním sportům. Děti se naučí jak základní pohybové schopnosti, koordinaci, tak i základy akrobacie a cvičení na gymnastickém nářadí. Zkrátka plnohodnotné základy pro jakýkoliv sport.

  This will close in 0 seconds

  Hasiči

  pondělí 15:00 - 16:00
  cena: 4.100,-


  Hlavní náplní mladých hasičů je výchova dětí v oblasti požární ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností jako je například uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby se děti něco naučily a zároveň je to bavilo.

  This will close in 0 seconds

  Mediální výchova

  pondělí 16:00 - 17:30
  cena: NEHRADÍ SE


  Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

  This will close in 0 seconds

  Logické myšlení a deskové hry

  pondělí: 16:00 - 17:30
  cena: NEHRADÍ SE


  Kroužek logického myšlení a deskových her rozvíjí u žáků paměť, logické uvažování, trpělivost a taktické dovednosti. Žáci se seznámí s různými méně známými deskovými hry nebo budou rozvíjet své hráčské dovednosti u již osvojených her.

  This will close in 0 seconds

  Cambridge English - Movers

  úterý: 14:00 - 14:45
  cena: 5.800,-


  Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

  This will close in 0 seconds

  Cambridge English - Flyers

  úterý: 14:45 - 15:30
  cena: 5.800,-


  Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

  This will close in 0 seconds

  Svět kolem nás

  úterý 16:00 - 17:30
  cena: NEHRADÍ SE


  Jak funguje sopka? Co dokážou naše smysly? Co dokáže příroda? Odpovědi nalezneme společně při zábavných pokusech, nebo při zkoumání přírodních jevů. Společně objevíme svět kolem nás.

  This will close in 0 seconds

  ICT

  úterý: 14:15 - 15:00
  cena: NEHRADÍ SE


  Výpočetní technika se stala nezbytnou součástí našich životů. Proto je důležité, aby s ní děti uměly bezpečně pracovat. Na kroužku ICT se děti naučí správnému sezení u PC, bezpečně pracovat s PC, vyhledávat potřebné informace na internetu, seznámí se se znaky na klávesnici a psaním textu.

  This will close in 0 seconds

  Keramika 1

  středa 13:00 - 14:00
  cena: 5.500,-


  Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

  This will close in 0 seconds

  Keramika 2

  středa 14:00 - 15:00
  cena 5.500,-


  Práce s keramickou hlínou pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku. Keramika nabízí dětem další možnost výtvarného vyjádření a vede děti k samostatnosti. V kroužku dáváme dětem prostor pro uvolnění, možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonané práce a vážit si práce kamarádů. Děti se naučí připravovat samostatně pomůcky a uklízet je. Poznají proces výroby keramiky.

  This will close in 0 seconds

  Sportuj ve škole 2. a 3. ročník

  středa 15:00 - 16:00
  cena: NEHRADÍ SE


  Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

  This will close in 0 seconds

  Sportuj ve škole 1. + 4. + 5. ročník

  středa 16:00 - 17:00
  cena: NEHRADÍ SE


  Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Formou her a zábavných cvičení budou děti rozvíjet svou rychlost, sílu, pohyblivost, obratnost a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, ale jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

  This will close in 0 seconds

  Zumba

  středa 16:00 - 16:45
  cena: 4.400,-


  Děti se naučí vnímat hudbu, získat cit pro rytmus, rozvíjet své pohybové schopnost a spolupracovat s ostatními dětmi. Během lekcí budou mít dostatečný prostor pro své vlastní vyjádření pohybu. Každou lekci nás čekají zábavné soutěže a hry.

  This will close in 0 seconds

  Cambridge English - Starters

  čtvrtek 13:30 - 14:15
  cena: 5.800,-


  Cambridge English je všestranný anglický kroužek, který nastartuje děti na výuku jazyka. Ke konci kurzu budou mít děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu a umí samostatně hovořit na jednoduchá témata. Děti jsou podporovány k tomu, aby aktivně komunikovaly, získaly více praxe a vzrostla jejich sebejistota.

  This will close in 0 seconds

  YouTubeři / B-E TV 1

  čtvrtek 13:30 - 14:30
  cena: 5.200,-


  Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

  This will close in 0 seconds

  YouTubeři / B-E TV 2

  čtvrtek 14:30 - 15:30
  cena: 5.200,-


  Dnešní internet tvoří pošta, hry, facebook… ale také videa na YouTube. YouTube je největší internetový server pro sdílení videí. Populární skupinou lidí, kteří tato videa tvoří, jsou youtubeři. Naučíme se pracovat s videem, obrazem a zvukem. Budeme společně vytvářet krátká videa, ale zkusíme si vytvořit i vlastní mini film. Vždy budeme dávat přednost kvalitě a vkusu. Vše proběhne na základě „Etického kodexu kroužku", který si sami v úvodu vytvoříme, abychom se poučili o prevenci sociálně patologických jevů. Ukážeme si, že internet není bezpečné místo pro neznalé, ale skvělé pro poučené.

  This will close in 0 seconds

  Chemik

  čtvrtek 16:00 - 17:30
  cena: 4.100,-


  Při pokusech se malí chemici seznamují s látkami anorganickými i organickými. V rámci pokusů z organické chemie si připraví mýdlo, stanoví glukózu ve vzorcích atd.. Díky nenáročným pokusům si děti osvojí základy práce s laboratorními pomůckami. S využitím běžných chemikálií/potravin používaných v kuchyni děti provedou řadu zajímavých pokusů a seznámí se se základy chemie a fyziky.

  This will close in 0 seconds

  RODINNÁ ATMOSFÉRA


  Atmosféra školy i školky je velmi přátelská, založená na důvěře a vzájemném respektu.

  Bezpečné prostředí je pro nás jednou z priorit. Děti vedeme k tomu, že je přirozené chybovat, radit si, pomáhat a podporovat se navzájem. Jsme přesvědčeni, že jenom v takovém prostředí se můžou děti přirozeně projevit, pracovat na svém růstu a zažívat pocit úspěchu.

  This will close in 0 seconds

  VÝUKA ANGLIČTINY


  S angličtinou se děti setkávají aktivně už ve školce, ve škole je navýšená její hodinová dotace a prolíná se i do jiných předmětů.

  Jazyk je jeden z nejdůležitějších nástrojů poznání. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od první třídy, s angličtinou se žáci setkávají také při jiných hodinách a používají ji v běžných situacích. Samozřejmostí jsou rodilí mluvčí. Používání cizího jazyka je pro děti přirozené a postupně dosahují schopnosti v cizím jazyce myslet bez nutnosti překládat.

  This will close in 0 seconds

  DOVEDNOSTI PRO BUDOUCNOST


  Budujeme autentickou, silnou, samostatnou a zodpovědnou osobnost každého dítěte.

  Kombinujeme klasické a moderní metody výuky. Víme, že každé dítě je jiné, a tak volíme individuální přístup. Podporujeme vnitřní motivaci a dovednosti, které dětem pomůžou vypořádat se s výzvami v budoucím životě. Naše škola je založena na principu poznání sebe sama a respektování svého okolí.

  This will close in 0 seconds

  ZÁŽITKY A AKTIVITY


  Jsme škola, ve které se žije život tady a teď. Výlety, poznávací výpravy, zajímavé projekty, školy v přírodě, široká nabídka kroužků…

  Nechceme pouze připravovat na budoucnost, chceme, aby děti kvalitně prožívaly i přítomnost. Prožitkové aktivity dávají dětem prostor zažívat pocit radosti, zachovávat si svou zvídavost a být aktivními. Školu propojujeme se skutečným životem.

  This will close in 0 seconds

  Brzy půjdu do školy


  Příprava předškolních dětí na zdárné zvládnutí nástupu do základní školy, zaměřena především na grafomotorická cvičení, logopedické hrátky, ale i určování písmenek na začátku i konci slova, hledání synonym, antonym a rýmů.

  This will close in 0 seconds

  Sokolík


  „Ve zdravém těle zdravý duch", a tak vedeme děti k pohybu nejen při každodenním programu školky, ale také formou tohoto kroužku. Děti si zde vyzkouší různé formy cvičení a seznámí se s mnoha cvičebními pomůckami. Procvičí všechny své svaly na „opičí dráze“ a protáhnou se při závěrečném strečinku.

  This will close in 0 seconds

  ICT


  Žijeme v době, ve které si to bez technologií nedokážeme představit. A tak i děti u nás ve školce přiměřenou formou zkouší, k čemu se dá použít například tablet. Není to jen hraní her, úprava obrázků či focení samotné, ale i forma vzdělávání s možností dohledat informace ve chvíli, kdy je potřebujeme

  This will close in 0 seconds

  Jóga


  Ve školce i mimo ni jsou děti neustále v pohybu. Doba je rychlá a hektická a tak učíme děti zastavit se a „ nadechnout“, zrelaxovat tělo i duši, na chvíli se zasnít a na nic nemyslet. K tomu nám slouží jednotlivé jógové pozice a různé hry.

  This will close in 0 seconds