Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2024/25 proběhne v úterý 16. dubna 2024 v budově ZŠ a MŠ B-English, Tři Vršky 691 (budova B). Ke školnímu vzdělávání budou přijaty děti do naplnění kapacity 16.

U zápisu je potřebné předložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
  • žádost o odklad školní docházky, pokud o něj zákonný zástupce požádá, s doporučením odborného lékaře a posouzením ze školského poradenského zařízení 

Rodiče se s dítětem dostaví k zápisu v konkrétním čase uvedeném na pozvánce. Zápis proběhne formou individuálního zápisu, je vyžadována fyzická přítomnost dítěte u zápisu. Obsahem bude posouzení předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP školy formou individuálních aktivit a rozhovoru s dítětem.

Podmínkou zápisu je dovršení věku dítěte 6 let k 31. 8. 2024.

Kritéria

  • sourozenec v MŠ a ZŠ B-English – 1 bod
  • posouzení školní připravenosti ve vztahu k ŠVP – 5 bodů

Dosažené body se sčítají, tím se určuje pořadí dětí. V případě dosažení stejného počtu bodů se o pořadí rozhodne losováním.  Ke školnímu vzdělávání budou přijaty děti do naplnění kapacity 16.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí pod jejich registračními čísly zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna 2024. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Pokud nebude dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou po naplnění kapacity prvního ročníku. Předtím dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Rozhodujeme ve správním řízení, proto máte právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí a nahlížet do spisu. To bude možné 22. 4. 2024, konkrétní čas je třeba dohodnout telefonicky na čísle 601 529 624 nebo e-mailem na janciova@b-english.cz.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2024/25 musí být podána ředitelce školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2024. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Přestup do 2. až 9. třídy

Pokud k nám chcete přihlásit starší dítě, než je předškolák, je to možné, ale jen v případě, že se v uvedeném ročníku uvolnilo místo. Dobrou praxí je dny na zkoušku, kdy má dítě možnost zažít přímo atmosféru výuky a celé školy na vlastní kůži. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na janciova@b-english.cz nebo telefonicky na čísle 601 529 624.

Při přestupu může být žákovi zadán rozřazovací test.