Na každé škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje bezplatně pedagogické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům. Poradenské služby na škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence. Spolupracují s ostatními pedagogy školy, asistenty, vychovateli a pedagogicko-psychologickými poradnami.

Speciální pedagog a metodik prevence

Barbora Rosenbaumová

rosenbaumova@b-english.cz  tel. 778 022 820

Konzultační hodiny dle individuální domluvy,

případně každé pondělí v čase od 12:00 do 13:00.

Výchovný poradce

Sylvia Jančiová

janciova@b-english.cz  tel. 601 529 624

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.