Koncepce a výuka

Koncepce a výuka

Soukromá Mateřská škola B-English je česká školka s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde je výuka zajišťována kvalifikovaným pedagogickým sborem. V našich třídách působí nejen česky a anglicky mluvící učitelé, ale i rodilí mluvčí. Děti se s c...
Program dne

Program dne

Program školky je založen na principu pravidelně se měnících témat a řídí se roční osnovou. Ta je přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Každý měsíc se zabýváme jedním hlavním tématem, od kterého se odvíjejí jednotlivé týdenní činnosti. Témata (barvy,...

Plán měsíčních témat

ZÁŘÍ – Z DOMOVA DO ŠKOLKY procházka školkou, seznamování, poznáváme nové přátele domov a moje rodina, já a moji kamarádi dny v týdnu, měsíce a roční období ŘÍJEN – KOUZLO PODZIMU dary přírody, Halloween na zahradě, ovoce a zelenina...
Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Sylvie Jančiová ředitelka školyjanciova@b-english.cz Barbora Novotná zástupkyně ředitelkynovotna@b-english.cz Martina Podhrazská vedoucí MŠpedagog MŠpodhrazska@b-english.cz Simona Loužecká pedagog MŠlou...

GDPR

Informační memorandum
Organizace školního roku

Organizace školního roku

Děti do naší mateřské školy přijímáme zpravidla od 3 let, v případě volných míst od 2 let.Hlavní program dne začíná od 8.30 (od 7.00 do 8.30 probíhají aktivity spíše podle přání dětí, společně si hrajeme, kreslíme, skládáme puzzle…). ...
Aktivity ve školce

Aktivity ve školce

Nabízíme široké spektrum zájmových aktivit, které dětem přinášejí nevšední zážitky, rozvíjejí dětskou osobnost v oblasti kreativní, dovednostní a hudební. Zájmové kroužky jsou vedeny lektory s bohatou zkušeností. Hodiny jsou rovnoměrně vyváženy podle ...
Stravovaní

Stravovaní

Naše škola disponuje vlastní kuchyní. Každý náš jídelní lístek je sestavován s maximální pečlivostí. Máme neustále na paměti, že čerstvá a vyvážená strava má při každodenním stravování výrazný vliv na zdraví i pohodu každého dítěte. Ve školním stravo...
Minibus

Minibus

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English disponuje školním minibusem, který zajišťuje dopravu dětí na kroužky, aktivity a na akce pořádané školou. Děti vozí profesionální řidič, minibus je vybaven bezpečnostními pásy. ...

Školní poradenské pracoviště

Na každé škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje bezplatně pedagogické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům. Poradenské služby na škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem...
Zápisy pro šk. rok 2024/25

Zápisy pro šk. rok 2024/25

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25 proběhne 21. května 2024 v budově ZŠ a MŠ B-English, Tři Vršky 532 (budova A, prostory školky v přízemí). U zápisu je potřebné předložit: rodný list dítěte občanský průkaz zák...

Ceník školkovného

Školkovné platné pro školní rok 2024/2 5 Školkovné zůstává ve stejné výši jako tomu bylo ve školním roce 2023/24. Hradí se buď v hotovosti nebo převodem na účet, a to buď jednorázovou platbou na celý školní rok s finančním zvýhodněním, nebo pravideln...

Dokumenty ke stažení

Evidenční list Přihláška k zápisu do MŠ Souhlas se zpracováním osobních údajů