Na každé škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje bezplatně pedagogické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům. Poradenské služby na škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence. Spolupracují s ostatními pedagogy školy, asistenty, vychovateli a pedagogicko-psychologickými poradnami.

Výchovný poradce, vedoucí pracoviště

Mgr. Sylvia Jančiová

janciova@b-english.cz, tel: 601 529 624

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.

Speciální pedagog

Mgr. Radka Papai

papai@b-english.cz, tel: 777 563 854

Konzultační hodiny pro rodiče: každý čtvrtek 8.00 – 9.00 nebo dle individuální domluvy.

Metodik prevence

Mgr. Barbora Novotná

novotna@b-english.cz, tel: 777 032 098  

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.