Nabízíme široké spektrum zájmových aktivit, které dětem přinášejí nevšední zážitky, rozvíjejí dětskou osobnost v oblasti kreativní, dovednostní a hudební. Zájmové kroužky jsou vedeny lektory s bohatou zkušeností. Hodiny jsou rovnoměrně vyváženy podle potřeb dětí a během kroužků se nenudí ani minutu. V dětech posilujeme sociální inteligenci, která je v dnešní moderní společnosti značně uznávaná a potřebná.

Od brzkého věku mají tudíž možnost rozvíjet svůj talent v oblastech, o které mají zájem. Kroužky a aktivity jsou v rámci školného a patří mezi ně: taneční a divadelní kroužek, tenisová průprava, jóga, plavání, pohybový kroužek, hudební hrátky, rozvoj řeči a slovní zásoby (logopedická cvičení), grafomotorika, English with Cookie and friends, ICT (Information and comunication technologies), ucelený blok předškolní přípravy.

KROUŽKY

Brzy půjdu do školy
pátek
(předškoláci)
více
Cvičení s Kubou
pondělí odpoledne
(pro všechny)
více
Zpívánky
pátek odpoledne
(pro všechny)
více
Jóga
středa odpoledne
(pro všechny)
více
Zumba
úterý odpoledne
(pro všechny)
více
Tenis
čtvrtek dopoledne
(starší děti)
více
Angličtina
(starší děti)
každý den odpoledne
více