Nabízíme široké spektrum zájmových aktivit, které dětem přinášejí nevšední zážitky, rozvíjejí dětskou osobnost v oblasti kreativní, dovednostní a hudební. Zájmové kroužky jsou vedeny lektory s bohatou zkušeností. Hodiny jsou rovnoměrně vyváženy podle potřeb dětí a během kroužků se nenudí ani minutu. V dětech posilujeme sociální inteligenci, která je v dnešní moderní společnosti značně uznávaná a potřebná.

Od brzkého věku mají tudíž možnost rozvíjet svůj talent v oblastech, o které mají zájem. Kroužky a aktivity jsou v rámci školného a patří mezi ně: taneční a divadelní kroužek, tenisová průprava, jóga, plavání, pohybový kroužek, hudební hrátky, rozvoj řeči a slovní zásoby (logopedická cvičení), grafomotorika, English with Cookie and friends, ICT (Information and comunication technologies), ucelený blok předškolní přípravy.

KROUŽKY

Dýchej jako medvídek
(předškoláci)
více
Let´s sport with George
(pro všechny)
více
Šikovné ručičky
(pro všechny)
více
VAŘENÍ 
více
Zumba
(pro všechny)
více
Tenis
(starší děti)
více
Hokusy pokusy
(starší děti + starší děti z mladší třídy)
více
Ready do školy
více
Zpívánky
více
English time
více