Šablony OP JAK

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. realizuje od 01.10.2022 do 30.11.2024 projekt s názvem „Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ B-English I.“ s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/0002372. Cílem projektu je…