Vybudování odborných učeben

Náš projekt Vybudování odborných učeben je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, informatiky a cizích jazyků. Zároveň je usilováno o rozšíření digitálních technologií ve výuce těchto předmětů. Registrační…