777 032 098
info@b-english.CZ

Podmínky přijetí

Zápis proběhne formou osobní schůzky s rodiči a dítětem.


Požadujeme:

vyplněnou přihlášku + zápisné 3.000,- Kč (registrace dítěte, odečte se při platbě prvního školného)


Před začátkem docházky požadujeme:

  • platbu školného
  • potvrzení od lékaře
  • podepsanou smlouvu

Podmínky zápisu

Nabídnuté místo nemůže být garantováno do obdržení všech dokladů a zápisného. Školka má právo nabídnout místo jinému dítěti, pokud nebude kontaktována během 7 dnů od data nabídky. Přednostně budou přijímány děti do celodenního programu.