Školné platné pro školní rok 2023/24 (platné od 1. 9. 2023)

Školné zůstává ve stejné výši jako tomu bylo ve školním roce 2022/23. Školné se hradí buď v hotovosti nebo převodem na účet, a to buď jednorázovou platbou na celý školní rok s finančním zvýhodněním, nebo pravidelně vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu. Při ukončení docházky dítěte platí 2-měsíční výpovědní lhůta.

Měsíční školné pro první a druhý stupeň ZŠ (1.–9. ročník) je stanoveno na 9.300 Kč.

SLEVY při platbě školného
1. sourozenec v B-English10%
2. a další sourozenec v B-English12%
Platba na celý školní rok dopředu (10 měsíců)3%

Slevy lze kombinovat.

Obědy:

VARIANTACENA
Oběd (výběr ze dvou jídel) + pitný režim55 Kč/den
Oběd (výběr ze dvou jídel) + dopolední svačina + pitný režim90 Kč/den
Oběd (výběr ze dvou jídel) + dopolední svačina + odpolední svačina + pitný režim105 Kč/den

Družina:

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(1.–5. ročník)
ROČNÍ POPLATEK
1. ročník – 2. ročník, 1–2 dny v týdnu4.000 Kč
1. ročník – 2. ročník, 3–5 dnů v týdnu6.000 Kč
3. ročník, 1–2 dny v týdnu4.000 Kč
3. ročník, 3–5 dnů v týdnu7.000 Kč
4.–5. ročník, 1–2 dny v týdnu5.000 Kč
4.–5. ročník, 3–5 dnů v týdnu8.000 Kč

Vybrané kroužky v rámci školní družiny jsou pro děti zdarma. Ostatní kroužky jsou zpoplatněny, přehled všech kroužků a cen najdete v záložce Kroužky.