Nový stipendijní program pro nadané české žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, který vyhlašuje Barbora Novotná, zakladatelka a majitelka B-English, spolu s jejím Nadačním fondem. Tento program je zaměřen na podporu talentovaných studentů, kteří čelí sociálním výzvám, a nabízí jim jedinečnou příležitost rozvíjet své nadání a schopnosti v naší škole.

Pro stipendijní program na podporu nadaných dětí se mohou hlásit žáci, kteří splňují všechny tyto podmínky:

  • Žáci, kteří v posledním ročníku před přestupem prospěli s vyznamenáním.
  • Žáci, kteří nemají žádné problémy s chováním a nikdy neopakovali ročník.
  • Žáci z rodin samoživitelů nebo žáci, kteří doloží slabou sociální situaci rodiny (např. zákonný zástupce v invalidním důchodu apod.).

Jak postupovat:

1. Vlastní žádost o stipendium zašlete nejpozději do 22. 6. 2024 na e-mailovou adresu novotna@b-english.cz . Do žádosti uveďte Vaše jméno, příjmení, telefon a e-mail. Dále uveďte údaje o žákovi – jméno, příjmení, datum narození a informaci, do jakého ročníku (1.-9.) máte zájem přestoupit.

2. Jakmile od Vás obdržíme základní informace, budeme Vás kontaktovat a vyzveme vás k doložení: vysvědčení posledního ročníku před možným přestupem a doložení motivačního dopisu.

3. Po obdržení všech žádostí a jejich kompletaci bude vybráno pět nejzajímavějších a jejich autoři budou pozváni k osobnímu pohovoru.

4. Vybraní uchazeči získají plně hrazené studium na základní škole (povinná školní docházka), včetně mimoškolních aktivit a studijních materiálů.