777 032 098
info@b-english.CZ

Podmínky přijetí

Zápis k povinné školní docházce probíhá vždy v dubnu.

Kritéria pro přijetí:

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k individuálnímu zápisu. Při zápisu předškolních dětí zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního pohovoru a kresby, přednesu říkanky či písničky. Přihlížíme také ke skutečnosti, zda dítě navštěvovalo naše předškolní zařízení. U žáků, kteří přestupují z jiné školy do vyššího ročníku, zjišťujeme poznatky z předchozího ročníku.

Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena Smlouva o studiu. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i zákonných zástupců.

K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a přihlášku ke studiu na základní škole (ke stažení). Výsledky zápisu budou oznámeny okamžitě, Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci následně.Přestup do 2. až 9. třídy

Pokud k nám chcete přihlásit starší dítě, než je předškolák, je to možné, ale jen v případě, že se v uvedeném ročníku uvolnilo místo. Při přestupu může být žákovi zadán rozřazovací test. Žádost o přestup ke stažení v dokumentech.