Program školky je založen na principu pravidelně se měnících témat a řídí se roční osnovou. Ta je přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Každý měsíc se zabýváme jedním hlavním tématem, od kterého se odvíjejí jednotlivé týdenní činnosti. Témata (barvy, rodina, zvířátka apod.) vycházejí ze vzdělávacího plánu a přizpůsobují se rovněž ročnímu období a s ním spojenými nevšedními dny (Vánoce, Halloween…).

Na tyto okruhy poté navazuje většina aktivit. Díky takto sestavenému programu se děti seznámí s maximem informací. Výukový program naší školky se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů (citového, sociálního a fyzického rozvoje), na pohybové a komunikační dovednosti, rozvoj tvořivosti, hudebního vzdělání a samostatnosti.

Mateřská školka provádí výuku dle metodického plánu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ten byl zpracován Výzkumným ústavem pedagogickým na žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.