ZÁŘÍ – Z DOMOVA DO ŠKOLKY
procházka školkou, seznamování, poznáváme nové přátele
domov a moje rodina, já a moji kamarádi
dny v týdnu, měsíce a roční období
ŘÍJEN – KOUZLO PODZIMU
dary přírody, Halloween
na zahradě, ovoce a zelenina, v lese a na poli
na zahradě, ovoce a zelenina
LISTOPAD – KDYŽ PADÁ LISTÍ
co umí vítr a déšť, oblékání
moje tělo, zdraví a bezpečnost
začátek adventu, pohádkový čas
PROSINEC – POHÁDKOVÉ VÁNOCE
vánoční besídka, mikulášská nadílka
vánoční tradice, pečeme cukroví
koledy, výlet – betlém
LEDEN – BÍLÁ PANÍ ZIMA
zima – charakteristické znaky, příroda v zimě a koloběh vody
zimní hry a sporty
těšíme se do školy
ÚNOR – SVĚT KOLEM NÁS
karneval
hádej, čím jsem
co budeme dělat celý rok a den/kalendář
BŘEZEN – JAK SE RODÍ JARO
jaro – charakteristické znaky
probuzení přírody
když jaro zaťuká – loučení se zimou – Morana
DUBEN – KDE MÁ DOMOV ZVÍŘÁTKO
domácí zvířátka a jejich mláďátka
malované Velikonoce, tradice a zvyky
zvířata ve volné přírodě a zvířata v ZOO
KVĚTEN – KDYŽ VŠECHNO KVETE
procházka zahradou a ovocným sadem, květinové království, květiny a hmyz
svátek matek
týden dětské radosti
ČERVEN – SLUNÍČKO NÁS VOLÁ VEN
týden dětské radosti – společný pěší výlet
léto – charakteristické znaky
cestování letem světem – světadíly, kultura