Zakladatelka a majitelka Soukromé Základní a Mateřské školy B-English, Barbora Novotná, napsala speciální výchovně-vzdělávací publikaci určenou dětem v předškolním věku. Publikace nese název Ready do školy s radostí a jde o unikátní soubor čtyř pracovních sešitů v jednom balení. Sešity pokrývají, jak oblast vzdělávací, odpovídající obsahu pro předškolní vzdělávání, tak oblasti emoční inteligence a hodnot. Úkoly jsou zaměřeny na klíčové kompetence v oblasti školní připravenosti a rozvíjí intelektové a praktické schopnosti a dovednosti dětí. Více se dozvíte na webových stránkách projektu.

 www.readydoskoly.cz

Ready do školy je unikátní soubor komplexní přípravy čtyř pracovních sešitů určených dětem ve věku od 5 do 7 let jako podpora v jejich rozvoji. Publikace je ideálním materiálem pro děti na přechodu z mateřské do základní školy.

Obsah sešitů připravuje děti na další životní etapu a nejen to. Sešity pokrývají jak oblasti vzdělávací, odpovídající obsahu pro předškolní vzdělávání, tak oblasti emoční inteligence a hodnot, poznání vlastního já a porozumění svým emocím. Úkoly jsou zaměřeny na klíčové kompetence v oblasti školní připravenosti, obsahují úkoly na tvořivost, kritické myšlení, fyzickou zdatnost, schopnost starat se o sebe a logicky přemýšlet. Obohacováním praktické zkušenosti zvyšují využitelnost toho, co se dítě naučí.