Ema Brabcová

Kvalita školy nevzniká sama od sebe. Je za ní spousty práce zejména té duševní, co není tolik vidět, ale je moc důležitá. Díky tomu totiž chodí děti do školy opravdu rády a mají úplně jiný přístup ke vzdělávání. A tak mluví Mínka anglicky po 5 letech v B-English lépe, nežli jsem já kdy mluvila…:-)