Certifikované testovací centrum

Naše škola je oficiálním přípravným a testovacím centrem pro mezinárodně uznávané a certifikované jazykové zkoušky Cambridge English. 

Příprava na zkoušky Cambridge English ve známém prostředí
Studenti B-English se v rámci svého studia mohou nejen zdokonalovat v angličtině, ale také se s naší pomocí připravit a složit zkoušky Cambridge English přímo v naší škole. To pro ně představuje značnou výhodu, jelikož jim umožňuje skládat zkoušky v příjemném a známém prostředí, které jim snižuje stres a zvyšuje šance na dosažení co nejlepších výsledků.

Zkoušky Cambridge English
Jedná se o náročné a komplexní testy, které prověřují znalosti studentů v pěti klíčových oblastech: čtení, používání jazyka, psaní, poslech a mluvení. Ve školním roce 2023/24 prošlo zkouškou 24 žáků z B-English, všichni byli úspěšní a 8 z nich získalo certifikát úrovně až B1 (nahrazuje maturitu na středních školách).

Zkoušky otevřené i pro děti z jiných škol 
Všechny Cambridge zkoušky jsout otevřeny pro zájemce i z jiných základních a středních škol. Zkoušky realizujeme na půdě naší školy ve spolupráci s jazykovou školu Eufrat. Nabízíme všechny úrovně od PRE A1 až po úroveň C1.  

Termíny certifikovaných zkoušek 2024/2025:

23. listopad 2024 v 9:00 hod.

Přihlašování pro úroveň A2 zde.
Přihlašování pro úroveň B1 zde.
Přihlašování pro úroveň B2 zde.

4. dubna 2025

Přihlašování pro zkoušky Starters, Movers, Flyers bude spuštěno v září 2024.

Máte-li zájem o absolvování zkoušky Cambridge English, neváhejte nás kontaktovat. 

Erika Thomayerová
thomayerova@b-english.cz