Jsme škola otevřená různým podnětům. Nedržíme se jednoho pedagogického směru, inspirujeme se tím nejlepším ze světa vzdělávání. Svou práci stavíme na individuálním přístupu k dítěti, a proto k různým dětem a k různým cílům volíme různé metody, u kterých vždy vyhodnocujeme jejich vhodnost, potenciální efektivitu a proveditelnost.

Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život

 • vytváříme pro děti stimulující prostředí a nabízíme jim důstojné výzvy
 • chceme, aby učení dávalo dětem smysl
 • podporujeme radost z objevování
 • chybu pokládáme za nezbytný zdroj poznání a popud k dalšímu hledání
 • víme, že otázky jsou často důležitější než odpovědi
 • snažíme se, aby děti poznávaly do hloubky a nezůstávaly na povrchu jevů a věcí
 • podporujeme tvořivost
 • posilujeme vnitřní motivaci

Cíle učení v naší škole

 • maximálně individuální přístup ke všem dětem s ohledem na jejich potenciál v dalším učení
 • vést děti k rozlišení a respektování různých rolí, se kterými se budou v životě setkávat
 • naučit děti spolupracovat ve skupině a týmu, nebát se zeptat
 • jedním z nejdůležitějších cílů je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatné myslící osobnosti schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí
 • naučit děti nebát se používat cizí jazyk
 • umět se radovat z vědomostí a dovedností
 • smysluplné, aktivizující, individualizované učení
 • důraz na spolupráci a komunikaci