• Hledá a objevuje. Je aktivní, zvídavý, vytrvale hledá řešení, rád se učí nové věci.
  • Kriticky myslí. Přemýšlí o přijímaných informacích. Dokáže vidět věci z více úhlů. Rozhoduje se v řešení konkrétních problémů.
  • Ptá se a odpovídá. S jistotou vyjadřuje své myšlenky. Dokáže naslouchat druhým.
  • Nemá strach. Nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří. Nachází nová řešení a nebojí se je prosazovat. Umí pracovat s novými a neznámými situacemi. Má morální hodnoty.
  • Je zásadový, poctivý a upřímný. Má smysl pro čestnost a spravedlnost.
  • Je empatický a citlivý k potřebám druhých.
  • Je otevřený. Respektuje názory, tradice a hodnoty.
  • Je vyrovnaný. Uvědomuje si důležitost fyzické a duševní rovnováhy. Uplatňuje ve svém životě principy rovnováhy.