Škola online – webové rozhraní:

https://www.skolaonline.cz/

 

Žádost o uvolnění:

Rodiče berou na vědomí, že absence dítěte delší než 3 dny podléhá schválení ředitelkou školy.
Prosíme o vyplnění a odeslání následujícího formuláře: