Návštěva ranní a odpolední školní družiny není povinnou součástí školní docházky. Ranní družina je zahrnuta v ceně školného.

Odpolední družina nabízí dětem na každý den možnost zapojení do různých klubů –  Klub svět, Klub sport, Klub vědy a techniky, Klub umění, English club.  Děti mohou navštěvovat každý den jiný klub nebo také každý den stejný klub, dle svých zájmů a preferencí.  English club nabízí možnost odpoledních aktivit výhradně v anglickém jazyce.  Kluby vedou osvědčení pedagogové naší školy nebo vybraní externisté.  

Více o jednotlivých klubech:

Doba strávená ve školní družině v klubech zahrnuje také čas na relaxaci, pobyt venku nebo aktivity, které vznikají spontánně podle momentálního naladění a chuti dětí. Kluby spojují společné akce, workshopy, charitativní činnosti a pravidelné challenges. Do klubů jsme zakomponovali kroužky a aktivity, které již nenabízíme separátně, s výjimkou Cambridge English Starters, Movers, Flyers, Fotbal, Kytara.

Proč forma klubů?

  • Vedoucí klubů si organizují celé odpoledne, nejsou limitovaní ukončením kroužku po 45 minutách, velká flexibilita podle potřeb dětí.
  • Větší prostor pro systematickou práci bez narušování odchodem dětí na kroužky.
  • Komplexní využití nových, plně vybavených, odborných učeben.
  • Věkově smíšené skupiny, ve kterých se děti učí navzájem.
  • Posilování sociálních vztahů napříč věkem.
  • Možnost rozvíjet silné stránky dětí.
  • Aktivní zapojení dětí do vedení klubů.
  • Možnost volby.

Kapacita je omezena na 60 dětí, přednostně jsou přijímány děti 1. – 3. ročníku, další do naplnění kapacity. Docházka, počet dnů a výběr klubů je zcela na rodičích a dětech. Kluby probíhají ihned po skončení vyučování. Přihlašování do klubů, včetně zmíněných kroužků spustíme na přelomu července a srpna.

Ceny jednotlivých klubů naleznete zde.

Koordinátor klubů:
Barbora Novotná
novotna@b-english.cz