Návštěva ranní a odpolední školní družiny není povinnou součástí školní docházky. Ranní družina je zahrnuta v ceně školného.

Odpolední družinu může žák navštěvovat každý den nebo pouze ve vybrané dny. Během odpoledne probíhají různé kroužky a aktivity pro odlišné věkové kategorie. Výčet kroužků a aktivit naleznete v sekci Kroužky. Doba strávená ve školní družině zahrnuje také čas na relaxaci, pobyt venku nebo aktivity, které vznikají spontánně podle momentálního naladění a chuti dětí. Družinu vedou pedagogové naší školy – lidé se zkušenostmi s prací s dětmi různého věku. Družina je vedena pedagogickými pracovníky naší školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Přihlášení k docházce do školní družiny

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce podle vlastního uvážení. Kapacita družiny je omezena na 60 dětí, přednostně jsou přijímány děti 1. – 3. ročníku, další do naplnění kapacity. Bez doprovodu mohou družinu opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas. Jakmile bude žák přijat ke studiu na ZŠ, může se následně přihlásit k docházce do školní družiny.

Hana Krseková
vedoucí školní družiny
tel. 728 236 981
e-mail: krsekova@b-english.cz